accanto

Słownik włosko-polski PWN

accanto [ak’kanto Wymowa]
1. adv obok, blisko, niedaleko
qui accanto tu obok
2. praep accanto a qc obok czegoś, przy czymś
3. adj sąsiedni
la porta accanto sąsiednie drzwi
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich