к, ко

 
Słownik rosyjsko-polski PWN
к, ко Wymowa
1 (кому-н., чему-н.) do
иди ко мне chodź do mnie
прибить к стене przybić do ściany
2 (в сторону, по направлению к кому-н., чему-н.) w stronę kogoś, czegoś, czyjąś, w kierunku kogoś, czegoś, czyimś
дорога к лесу droga w stronę lasu
3 (к сроку) na którąś, kiedyś
к трём часам na trzecią
сделать ко второму мая zrobić na drugiego maja
4 (раньше, около) koło / około którejś
вернусь к семи часам wrócę koło godziny siódmej
5 (к noбережью моря, озера, реки u т. п.) nad coś
поехать к морю pojechać nad morze
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich