związek

Słownik polsko-włoski PWN

związek m
legame, collegamento m (między X-em a Y-em – fra X e Y)
bez związku z czymś non attinente a qc
w związku z... in relazione a...
w związku z tym e perciò
(więź) unione m
polit associazione, unione f
związek zawodowy sindacato m
chem composto m
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich