wszelki

 
Słownik polsko-włoski PWN
wszelki adj ogni, qualsiasi inv
wszelkimi środkami con ogni mezzo
za wszelką cenę a tutti i costi
na wszelki wypadek per ogni evenienza
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich