ważność

 
Słownik polsko-włoski PWN
ważność f
(problemu) importanza, gravità f
(dokumentu) validità f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich