się

Słownik polsko-włoski PWN

się pron pers
(odmienny z czasownikiem zwrotnym) mi, ti, si, ci, vi
myję się mi lavo
myjemy się ci laviamo
ubieraj się! vestiti!
niech się pan uspokoi! si calmi!
nie wstydzicie się? non vi vergognate?
(nie tłumaczy się, gdy włoski czasownik nie jest zwrotny)film się zaczyna/kończy il film comincia/finisce
(w znaczeniu nieosobowym) si
robi się późno si fa tardi
(w znaczeniu biernym) si
ta książka sprzedaje się dobrze quel libro si vende bene
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich