odpowiedni

Słownik polsko-włoski PWN

odpowiedni adj
(właściwy) adatto, adeguato
w odpowiedniej chwili al momento giusto
(proporcjonalny) proporzionato, corrispondente (do czegoś – a qc)
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich