jako

 
Słownik polsko-włoski PWN
jako conj come, da
przychodzę jako przyjaciel/ambasador vengo da amico/come ambasciatore
jako dyrektor muszę powiedzieć, że... in quanto direttore devo dire che...
jako tako così così
jako że siccome, poiché
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich