ile

 
Słownik polsko-włoski PWN
ile
1. pron, inter quanto
ile płacę? quanto spendo?, quanto pago?
ile to kosztuje? quanto costa?
2. adj, inter quanto, quanta, quanti, quante
ile chcesz makaronu? quanta pasta prendi?
ile masz dzieci? quanti figli hai?
3. pron
o ile wiem per quanto io sappia
o ile to możliwe se (è) possibile
ile..., tyle ... quanto... tanto
ile osób, tyle zdań quante persone tante opinioni
o ile więcej pracy, o tyle więcej pieniędzy quanto più lavoro, tanto più denaro
4. conj
o ile nie purché (+ tryb łączący)
o ile tylko sempre che (+ tryb łączący)
o ile tylko zechcesz, będziemy mogli wyjść sempre che tu lo voglia, potremmo uscire
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich