ich

 
Słownik polsko-włoski PWN
ich
1. pron pers
(w odniesieniu do formy męskiej) (z czasownikiem wymagającym dopełnienia bliższego) li
zaproszę ich li inviterò
przyślij ich do mnie mandali da me
(z czasownikiem wymagającym dopełnienia dalszego) gli
zapytaj ich chiedigli
(w formie mocnej) loro
zaproszę ich, nie was inviterò loro, non voi
2. pron pers
(w odniesieniu do formy żeńskiej) le
znasz te kobiety? – nie znam ich conosci queste donne? non le conosco
potrzebuję ich (o ludziach) ho bisogno di loro
(o rzeczach) ne ho bisogno
3. adj poss loro
ich zeszyt il loro quaderno
ich bracia i loro fratelli
4. pron poss il/la/i/le loro
moi i ich rodzice i miei genitori e i loro
tamten jest ich il loro è quello lì
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich