fikcja

 
Słownik polsko-włoski PWN
fikcja f finzione f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich