z

Słownik polsko-niemiecki PWN

z
aus, von; mit
z domu aus dem Hause
z Warszawy aus 〈von〉 Warschau
z drzewa aus Holz
z wełny aus Wolle, wollen
z nami mit uns
z radością mit Freuden
z radości vor Freude
ze strachu vor Angst
(około) etwa; an
z tydzień etwa eine Woche
z 15 osób an (die) fünfzehn Personen
z reguły in der Regel
z widzenia dem Ansehen nach
z tego daraus, davon
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich