waluta

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
waluta f Währung f
waluta krajowa Landeswährung f
waluta zagraniczna 〈mocna (wymienialna)〉, dewizy pl ausländische 〈harte〉 Währung, Valuta f
kursy walut Valuta-Kurse pl
płacić w walucie krajowej 〈w walucie obcej〉 in Landeswährung 〈in fremder Geldwährung〉 zahlen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich