uczyć

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
uczyć
lehren, unterrichten
(szkolić) ausbilden, schulen
nauczyciel uczy dobrze der Lehrer unterrichtet gut
on uczy ją 〈udziela jej lekcji〉 niemieckiego er unterrichtet sie in Deutsch
uczyć 〈wykładać〉 w języku niemieckim 〈angielskim〉 im Deutschen 〈Englischen〉 unterrichten
ona uczy się (języka) niemieckiego i angielskiego sie lernt Deutsch und Englisch
uczyć się czegoś na pamięć etw auswendig lernen
uczyć się czytać 〈pisać〉 lesen 〈schreiben〉 lernen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich