talent

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
talent m
Talent n
(zdolność) Begabung f
mieć talent do czegoś 〈aktorski〉 Talent zu etw 〈zum Schauspielen〉 haben
pojawiają się talenty polityczne politische Talente erscheinen
mieć talent do czegoś zu etw begabt sein
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich