radio

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
radio n
Radio n
(aparat) Rundfunkempfänger m
radio tranzystorowe Transistorradio n
(rozgłośnia) Rundfunk m
radio komercyjne kommerzieller Rundfunk
nadawać 〈transmitować〉 coś 〈czyjeś przemówienie〉 przez radioo etw 〈j-s Rede〉 durch das Radio senden 〈übertragen〉
nastawić 〈pot złapać〉 radioo Austria 〈Wolna Europa〉 Radio Βsterreich 〈Freies Europa〉 einstellen
włączyć 〈wyłączyć〉 radioo das Radio anstellen 〈abstellen〉
tu Polskie Radio Warszawa hier ist der polnische Rundfunk Warszawa
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich