obejrzeć

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
obejrzeć sich ansehen, anschauen
obejrzeć film 〈miasto〉 sich einen Film 〈die Stadt〉 ansehen
obejrzeć się sich umsehen
obejrzeć się za kimś sich nach j-m umsehen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich