obchodzić

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
obchodzić
(herum)gehen
przen obchodzić prawo das Gesetz umgehen
(święto) feiern
obchodzić święto 〈czyjeś urodziny〉 ein Fest 〈j-s Geburtstag〉 feiern
(dotyczyć) angehen
to mnie nic nie obchodzi das geht mich nichts an
obchodzić się z kimś 〈z czymś〉 mit j-m 〈mit etw〉 umgehen
umieć się z czymś obchodzić mit etw umzugehen wissen
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich