nadwyżka

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
nadwyżka f (superata) Überschuss m (czegoś an etw)
nadwyżka wpływów budżetowych Überschuss der Hausfaltseinnahmen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich