nacisk

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
nacisk m
Druck m
(presja) Zwang m; Pression f
nacisk polityczny 〈ekonomiczny〉 politischer 〈ökonomischer〉 Druck
wywierać nacisk na kogoś auf j-n einen Druck ausüben
wywierać nacisk na rząd 〈społeczeństwo〉 die Regierung 〈die Gesellschaft〉 unter Druck setzen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich