komentować

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
komentować
kommentieren
(objaśniać) erläutern
skomentować coś zu etw Kommentar geben
on nie chciał tego skomentować er wollte dazu keinen Kommentar geben
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich