fałszowanie

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
fałszowanie n Fälschung, Verfälschung f
fałszowanie dokumentów Urkundenfälschung f
fałszowanie woli wyborców Fälschung des Wählerwillens
zarzucać komuś fałszowanie 〈podrabianie〉 dokumentów j-m Urkundenfälschung vorwerfen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich