ekshumacja

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
ekshumacja f Exhumierung, Exhumation f
ekshumacja zamordowanych 〈rozstrzelanych〉 oficerów die Exhumierung der ermordeten 〈erschossenen〉 Offiziere
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich