egzamin

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
egzamin m Examen n, Prüfung f
przystępować do egzaminu zur Prüfung antreten
składać egzamin eine Prüfung ablegen
zdał egzamin er bestand das Examen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich