budzik

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
budzik m Wecker m
nastawić budzik na określony czas 〈na piątą godzinę〉 den Wecker auf eine bestimmte Zeit einstellen 〈auf fünf Uhr stellen〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich