budzik

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
budzik m Wecker m
nastawić budzik na określony czas 〈na piątą godzinę〉 den Wecker auf eine bestimmte Zeit einstellen 〈auf fünf Uhr stellen〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich