AIDS

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
AIDS n med (zespół nabytego upośledzenia odporności) Aids n
zachorować na AIDS an Aids erkranken
rejestrować zachorowania na AIDS Aids-Erkrankungen registrieren
m zainfekowany (wirusem) AIDS Aids-Infizierte m
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich