zyskać

 
Słownik polsko-angielski PWN
zyskać — zyskiwać cz. to gain (doświadczenie); to win (przyjaciół)
zyskać na czymś (zarobić) to make a profit on sth; (skorzystać) to benefit from sth
zyskać na wartości to gain in value
zyskać na czasie to gain time
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich