zyskać

 
Słownik polsko-angielski PWN
zyskać — zyskiwać cz. to gain (doświadczenie); to win (przyjaciół)
zyskać na czymś (zarobić) to make a profit on sth; (skorzystać) to benefit from sth
zyskać na wartości to gain in value
zyskać na czasie to gain time
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich