związek

Słownik polsko-angielski PWN

związek m. (powiązanie) connection; (zależność) relationship; (organizacja) union, association; CHEM compound
w związku z czymś (z powodu) because of sth; (w wyniku) due to sth
związek małżeński marriage
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich