zostać

 
Słownik polsko-angielski PWN
zostać — zostawać cz. (nie wychodzić) to stay; (pozostać) to be left; (stać się) to be, to become
zostać na noc to stay overnight
zostało jeszcze trochę czasu there’s still a little time left
zostać w tyle to fall behind
zostać zaproszonym to be invited
zostać ojcem to become a father
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich