zabrać

 
Słownik polsko-angielski PWN
zabrać cz. (odebrać, usunąć) to take away; (wziąć ze sobą) to take
zabierać czas to take up time
zabrać się do czegoś to get down to sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich