zabrać

 
Słownik polsko-angielski PWN
zabrać cz. (odebrać, usunąć) to take away; (wziąć ze sobą) to take
zabierać czas to take up time
zabrać się do czegoś to get down to sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich