za1

Słownik polsko-angielski PWN

za1 przyim. (dalej, z tyłu) behind; (poza) outside
jeden za drugim one after another
za biurkiem behind the desk
za oceanem beyond the ocean; (wskazuje na sposób) by
za rękę by the hand; (z określeniem kwoty) for
za 100 złotych for 100 zlotys; (wskazuje na powód, cel) for
nagroda za coś a reward for sth; (wskazuje na termin) in
za trzy lata in three years
za pięć szósta (at) five to six; (wskazuje na okres) during, in
za jej życia during her lifetime
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich