umieć

 
Słownik polsko-angielski PWN
umieć cz. to know
umieć coś na pamięć to know sth by heart; (być w stanie)
umieesz naprawić radio? do you know how to repair a radio?
nie umiem tańczyć I can’t dance
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich