ufać

 
Słownik polsko-angielski PWN
ufać cz.
ufać komuś/czemuś to trust sb/sth
ufać we własne siły to be self-confident
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich