uczestniczyć

 
Słownik polsko-angielski PWN
uczestniczyć cz.
uczestniczyć w czymś to participate in sth, to take part in sth; (w zyskach) to share sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich