ucieszyć się

 
Słownik polsko-angielski PWN
ucieszyć się cz. to be glad
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich