samotność

 
Słownik polsko-angielski PWN
samotność ż. solitude; (poczucie osamotnienia) loneliness
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich