sam1

 
Słownik polsko-angielski PWN
sam1
1 przym. (bez pomocy) (by) oneself; (samotny) alone; (tylko) only
sam to zrobiłeś? did you do it (by) yourself?
sam jeden all alone
mieli same córki they had only daughters
w samym środku in the very centre
sam zobacz see for yourself
2 zaim.
taki sam the same
to samo dotyczy ciebie the same applies to you
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich