przed

 
Słownik polsko-angielski PWN
przed przyim. in front of, before; (wcześniej) before
iść/patrzeć przed siebie to walk/look straight ahead
przed południem in the morning
przed czasem ahead of time
przed laty years ago
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich