panować

 
Słownik polsko-angielski PWN
panować cz. to rule, to reign
panować nad czymś to be in control of sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich