panować

 
Słownik polsko-angielski PWN
panować cz. to rule, to reign
panować nad czymś to be in control of sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich