ówczesny

Słownik polsko-angielski PWN

ówczesny przym. (źródła, dokumenty) contemporary; (o obyczajach, strojach) of the time
ówczesny minister zdrowia the then minister of health
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich