obejść

 
Słownik polsko-angielski PWN
obejść cz. (zrobić obchód) to make a round; (okrążyć) to go (a)round; (świętować) to celebrate
co cię to obchodzi! what’s it got to do with you?! pot.
obejść się z kimś dobrze/źle to treat sb well/badly
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich