nic

Słownik polsko-angielski PWN

nic zaim. nothing; (w pytaniu) anything
to nic never mind
pot. być do niczego to be hopeless
nic z tego (nie uda się) it’s no use; (nie ma mowy) no way! pot.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich