język

 
Słownik polsko-angielski PWN
język m. ANAT tongue; JĘZ language
język ojczysty one’s mother tongue
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich