hazard

 
Słownik polsko-angielski PWN
hazard m. gambling
uprawiać hazard to gamble
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich