hartować

 
Słownik polsko-angielski PWN
hartować cz. to temper (żelazo, szkło); to toughen up (dziecko, organizm)
hartować się to build up one’s resistance
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich