gadatliwy

 
Słownik polsko-angielski PWN
gadatliwy przym. talkative
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich