echo

 
Słownik polsko-angielski PWN
echo n. echo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich