decydować

 
Słownik polsko-angielski PWN
decydować cz. to decide
decydować o czymś to decide on sth
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich