dech

 
Słownik polsko-angielski PWN
dech m. breath
bez tchu out of breath, breathless
z zapartym tchem with bated breath
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich