celujący

 
Słownik polsko-angielski PWN
celujący przym.
ocena celująca starred A
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich